مقایسه پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت

جهت مدیریت کلمل مطب
مطب
 • ثبت اطلاعات دموگرافیک بیمار
 • نوبت دهی الکترونیک
 • سامانه یادآوری ملاقات بیمار توسط ایمیل و sms
 • تقویم کاری پزشک در مطب
 • نرم افزار حسابداری مطب و بیمه ها
 • جست‎وجو پیشرفته بیمار
 • اطلاعات بیمه اصلی و تکمیلی
 • یادداشت‎های بیمار
 • یادآوری‎های بیمار
 • عکس و کارت شناسایی بیمار
 • مشکلات پزشکی

پرونده الکترونیک سلامت

جهت مدیریت کلمل پرونده های کلینیک
درمانگاه
 • ثبت اطلاعات دموگرافیک بیمار
 • نوبت دهی الکترونیک
 • سامانه یادآوری ملاقات بیمار توسط ایمیل و sms
 • تقویم کاری پزشک در مطب
 • نرم افزار حسابداری مطب و بیمه ها
 • جست‎وجو پیشرفته بیمار
 • اطلاعات بیمه اصلی و تکمیلی
 • یادداشت‎های بیمار
 • یادآوری‎های بیمار
 • عکس و کارت شناسایی بیمار
 • مشکلات پزشکی

پرونده الکترونیک سلامت

مناسب الکترونیکی سازی بیمارستانی
بیمارستان
 • مدیریت ریسک مارکر های بیمارستان
 • گزارش ساز پیشرفته داینامیک
 • داشبورد مدیریتی به همراه سطوح دسترسی گزارشات
 • خروجی های استاندارد HL7 و یا هر خروجی با فرمت XML
 • شخصی سازی کامل فرم ها
 • رابط کاربری adaptive
 • الگوریتم کاهش مدت حضور غیرموثر بیمار در بیمارستان
 • ماژول تصمیم گیر
 • طراحی تمام داینامیک و تحت وب
 • سطوح دسترسی پیشرفته
 • سیستم SSO

پرونده الکترونیک سلامت

مناسب ساختار درختی سازمانی
سازمانی
 • گزارش گیر اتوماتیک
 • فیدبک گیر سیستم
 • سیستم پیشنهادات سازمانی جهت بهبود گردش کار
 • اتصال به تمامی سیستم های سازمان
 • دخیل کردن اطلاعات بقیه سیستم ها در ماژول تصمیم گیر
 • الگوریتم های ثابت شده آماری کاهش هزینه
 • پرتال بیماران و کارمندان
 • داشبورهای آنلاین
 • پایش سلامت سازمانی
 • امنیت کامل اطلاعات سازمان
 • سیستم SSO